نقاشی روی پارچه

از قدیمی ترین نوع نقاشی روی پارچه میتوان به نقاشی بر روی ابریشم که چند صد سال پیش در چین انجام میگرفته اشاره نمود.پارچه های قلمکاری شدهنیز در ایران از دیرباز درست می شده اند که نشان از قدمت هنر نقاشی بر روی پارچه در کشورمان دارد.برای نقاشی روی پارچه بصورت معمول از رنگهای اکریلیک و یا رنگ های مخصوص پارچه استفاده می‌شود.با این هنر میتوانید البسه،کیف،کفش و هر اشیا دیگر از جنس پارچه را با طرح دلخواه خودتزئین کنید.با فراگیری این هنر شما میتوانید کسب و کاری برای خود راه اندازی نمایید.

نقاشی بر روی دفتر پارچه ای

ارتباط با پشتیبانی
مبلغ نهایی : 0 تومان
ثبت و پرداخت سفارش