خاص و شگفت انگیز به سبک اپ آرت

اپ آرت مخفف عبارت optical art یا هنر دیدگانی(دیدمانیاست.واژه اپ آرتنخستین بار در سال ۱۹۶۴ در مجله تایمز و مقاله ای با عنوان: " اپ آرتتصاویری که به چشم یورش می برند"و بدون نام و نشان از نویسنده،آوردهشده.در حقیقت در اپ آرت مهم ترین وسیله ،تحریک شبکیه چشک برای ایجادخطای دید است.هنرمند در این سبک با ترسیم خطوط به صورت های خاصی،درچشم تماشاگر خطای دید ایجاد میکنه و یک تصویر دو بعدی را به شکل سهبعدی تبدیل می کند.در زیر ویدیویی از اجرای یک طرح اپ آرت و نمونه هایی از این هنر شگفت انگیز رو میبینیم:

اجرای اپ آرت برای تزئین حاشیه کاغذ

ارتباط با پشتیبانی
مبلغ نهایی : 0 تومان
ثبت و پرداخت سفارش